Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.02.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynek Główny 8/15 Kraków -CRZP/UJ/136-139/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


   Termin składania ofert: 04.03.2010r, gdz.10:00 09.03.2010r, gdz.10:00

   Uwaga: Wyjaśnienia, modyfikacje do SIWZ )

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03