Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy klastra komputerowego z serwerami oraz urządzeniami i akcesoriami komputerowymi, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/129/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 09.03.2010r. informacji dodatkowych do ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.2.2010, 2010/S 39-057205 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 07.04.2010, godz. 12:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 27.04.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03