Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.03.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę maszyn i urządzeń do utrzymywania terenów zielonych Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawyCRZP/UJ/152/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 15.03.2010, godz 11:00

   Do Pobrania: Modyfikacja SIWZ 09.03.2010 Uwaga:  )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03