Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 46-067842) z dnia 06.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 5 sztuk kompletnych, diodowych systemów laserowych o parametrach technicznych wskazanych w SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/116/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement

   Termin składania ofert: 13.04.2010r., godz. 11:00 16.04.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Uwaga:  Explanation of the Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement )

   Uwaga: Sprostowanie angielskiej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą zamieszczonego w niej formularza oferty i wzoru umowy oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert - uwzględnione w przesłanym dnia 07.04.2010r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania (nr referencyjny: 2010-043638) )

   Uwaga: Correction to the English version of the Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement and amendment to the Bid Form and Model Contract included therein. Information on extension of the bid submission and opening date )

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT - CORRECT VERSION

  ( Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 69-102326) z dnia 09.04.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz o infomacjach dodatkowych )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie (2010/S 95-143120) z dnia 18.05.2010r. o udzieleniu zamówienia

   Ogłoszenie (2010/S 110-166058) z dnia 09.06.2010r. o sprostowaniu (sprostowanie dotyczy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03