Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu dwóch spektrometrów do spektroskopii mössbauerowskiej, dla temperatur od 2.2K do 300K ze źródłem w temperaturze pokojowej, z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/151/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 15.04.2010, godz. 12:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 08.05.2010r. o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03