Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji kolonii letnich, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/158/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w odniesieniu do części 2 przedmiotu zamówienia )

   Termin składania ofert: 26.03.2010, godz. 13:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2, 3 oraz 4

   Ogłoszenie z dnia 14.05.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03