Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ, nr sprawy: CRZP/UJ/43-48,53/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.03.2010 r. godz:12:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03