Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy falomierza z opcją pomiaru szerokości linii spektralnej o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/83/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Termin składania ofert: 22.03.2010r., godz. 12:00 23.03.2010r., godz. 12:00

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 11.03.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużeniu terminu składania ofert )

   Informacja o unieważnieniu postępowania

   Information on the Tender Procedure annulment - in English version


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03