Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komór laminarnych, cieplarek CO2, systemu do oczyszczania wody, autoklawu i zamrażarki szafowej, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/164/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 19.03.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 54519 - 2010 data 11.03.2010 r. )

   Termin składania ofert: 22.03.2010r., godz. 12:00 24.03.2010r., godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 29.03.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03