Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15-03-2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego dla Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Nr sprawy:CRZP/12,13/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.03.2010r., godz. 11:00

     Uwaga: Inormacja o uniewaznieniu części III postepowania )

    Inormacja o udzieleniu zamówienia w częśći I


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03