Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • OGłoszenie z dnia 15-03-2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/160/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z naniesionymi poprawkami w II części (drukarka laserowa kolorowa)

   Termin składania ofert: 24.03.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ w częśći II )

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03