Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/175/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 1 postępowania )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik do pytań i odpowiedzi z dnia 21.04.2010r.

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.04.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.3.2010, 2010/S 53-078749 )

   Termin składania ofert: 23.04.2010, godz. 12:30 28.04.2010, godz. 12:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 26.05.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03