Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul.Reymonta 4 -CRZP/UJ/111/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.03.2010r, godz.10.00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03