Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogloszenie z dnia 25-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanera dla potrzeb Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy CRZP/UJ/31/2008


  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 04.03.2008, godz. 11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03