Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na rozbudowę systemu RFID dla Bibliotek Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/178/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 27.04.2010 r., godz. 10.00 27.05.2010 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i przedłużeniu terminu składania ofert

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03