Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/162/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.03.2010r. godz: 12:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03