Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kriostatu z magnesem nadprzewodzącym do badań magnetycznego dichroizmu kołowego i innych badań materiałowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, , nr sprawy CRZP/UJ/165/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.03.2010 r., godz: 12:00

     Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03