Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22.03.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowego serwera stanowiącego rozbudowę istniejącego klastra obliczeniowego dla potrzeb Zakładu Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki WBBiB UJ z siedzibą w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 CRZP/UJ/184/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.03.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03