Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy stołu optycznego z układem pneumatycznego zawieszenia, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/182/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 01.04.2010, godz. 12:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03