Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. prof. S. Łojasiewicza 4 wraz z usługą montażu i przeszkolenia pracowników Zamawiającego w niezbędnym zakresie, Nr sprawy: CRZP/UJ/150/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 01.04.2010r., godz: 10:30

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03