Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku miesięcznika UJ "Alma Mater".


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03