Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stołu optycznego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/186/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 05.04.2010r., godz: 11:00 06.04.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03