Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostway i wniesienia stołu optycznego z nawiewem na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/6/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.04.2010 r.,godz. 10:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Do Pobrania: PLAN

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03