Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku UJ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.04.01.01-00-053/09-00.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 08.04.2010 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) i unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03