Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 31.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy szerokopasmowego spektrometru impedancyjnego z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/204/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Termin składania ofert: 06.05.2010, godz. 12:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 08.05.2010r. o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03