Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 63-093743) z dnia 31.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy matrycy laserowej o parametrach technicznych podanych w SIWZ na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/28/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 07.05.2010r., godz: 11:00

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie (2010/S 109-164623) z dnia 08.06.2010r. o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie (2010/S 110-166057) z dnia 09.06.2010r. o sprostowaniu (sprostowanie dotyczy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03