Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy reaktora katalitycznego z układem analizy gazów, spektrometrem masowym, zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/214/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.05.2010, godz. 12:30

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 29.05.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03