Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laserów diodowych z zewnętrznym rezonatorem, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/207/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 17.05.2010, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 22.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03