Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy generatorów na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 16.04.2010 r., godz. 10:00datę 19.04.2010 r., godz. 10:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia modyfikacje do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.04.2010r. )

   Uwaga: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03