Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego (wzmacniacza fazoczułego, wzmacniacza fazoczułego na wysokie częstości, przedwzmacniacza prądowego oraz przedwzmacniaczy napięciowych) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/238/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.04.2010r., godz: 11:00

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Uwaga: Informacja o uchyleniu decyzji z dnia 27 kwietnia 2010r. o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03