Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy lasera CO2 na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/224/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.04.2010r., godz. 10:30 23.04.2010r., godz. 10:30

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informacja o jej zmianie oraz przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 20.04.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 13.05.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03