Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.04.2010r. o przetragnu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka, komputera stacjonarnego oraz drukarki laserowej 2 szt dla Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Nr sprawy CRZP/UJ/12/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.04.2010r., godz. 11:00

  Modyfikacja SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Inormacja o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03