Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.04.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego opcje drukowania, skanowania oraz kopiowania dokumentów w różnych formatach i różnych konfiguracjach na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji- Katedra Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Bracka 12 Kraków, Nr sprawy CRZP/UJ/155/2010

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.04.2010, godz 11:00

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03