Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy densytometru z układem CCD do skanowania i wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 07.05.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.4.2010, 2010/S 74-110450 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 25.05.2010, godz. 12:30 31.05.2010, godz. 12:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 03.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03