Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy remontu konserwatorskiego elewacji budynku Collegium Kołłątaja UJ wraz z przewiązką położonego przy ul.św.Anny 6/Gołębiej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/192/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 19.04.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 87901 - 2010 data 19.04.2010 r.  )

   Termin składania ofert: 10.05.2010, godz. 10:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 10.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03