Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.04.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanera stolikowego, drukarki atramentowej do druku kolorowego oraz kamer internetowych na potrzeby Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynek Główny 8, 31-042 Kraków CRZP/256,257,258/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 28.04.2010r, godz.11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03