Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.04.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komputera przenośnego i drukarki laserowej dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej. Nr sprawy CRZP/UJ/241,242/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.04.2010, godz 11:00

   Do Pobrania: Modyfikacja SIWZ Uwaga:  )

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03