Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.04.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/130,240,243,244/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert:  04.05.2010, godz 11:00 06.05.201, godz 11:00

   Do Pobrania: 30.04.2010 modyfikacja SIWZ Uwaga:  )

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części czwartej przedmiotu zamówienia

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03