Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26 kwietnia 2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanerów (2 szt) oraz dysków twardych (3 szt) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy: CRZP/UJ/246-247/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 05.05.2010r., godz. 10:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Inormacja o udzieleniu zamówienia w częśći I

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części II


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03