Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28.04.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów oraz trzech dysków zewnętrznych dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6 CRZP/UJ/281/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.05.2010 r., godz. 11.00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03