Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych pomieszczeń Biblioteki wraz z dostawą i montażem dźwigu towarowego w budynku Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej13 w Krakowie, współfinansowane z NFRZK. Nr sprawy: CRZP/UJ/232/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik 1 do pytań i odpowiedzi z dnia 10.05.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik A do pytań i odpowiedzi z dnia 11.05.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik A do pytań i odpowiedzi z dnia 14.05.2010r.

   Termin składania ofert: 18.05.2010, godz. 10:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 10.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03