Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29.04.2010r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kontrolerów masowego przepływu gazu oraz jednostek sterujacych kontrolerami masowego przepływu gazu na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu pn.„Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.05.2010r., godz. 11:30

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03