Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mieszadła magnetycznego z płyta grzewczą oraz mieszadła magnetycznego z podgrzewaniem na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońśkiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie projektu pn. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” Nr sprawy: CRZP/262-263/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.05.2010r., godz. 11:00

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Inormacja o udzieleniu zamówienia

  Korekta ogłoszenia z dnia 14.06.2010 o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03