Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania do obliczeń kwantowochemicznych, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/292/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 10.05.2010, godz. 12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu i unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03