Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopów do Stacji Górskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ochotnicy Górnej-Jaszcze w ramach realizacji projektu MRPO Budowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej oraz badawczo - rozwojowej Stacji Górskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ochotnicy Górnej (Gorce), nr MRPO.01.01.01-12-088/09.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 12.05.2010 r., godz. 10.00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03