Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostrawy i montażu chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie pn. "Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów"

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.05.2010r., godz. 11:30

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Inormacja o udzieleniu zamówienia

  Korekta ogłoszenia z dnia 18.06.2010 o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03