Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu komory z refleksyjną przystawką, detektorem MCT wraz z kompresorem powietrza z osuszaczem na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońśkiego w Krakowie przy ul. R. Ingardena 3 projektu pn. Innowacyjny katalizator do bezposredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów. Nr sprawy: CRZP/261/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: zmiana terminu na dzień 14.05.2010r. godz 11.00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03