Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, nr sprawy CRZP/UJ/26/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.05.2010 r. godz:12:00 (środa)

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03