Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.04.2010 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zkresie zakupu i dostawy drukarki laserowej dla Działu Rozliczeń Projektów Unijnych Uniwerstetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/245/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 11.05.2010r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03