Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, nr sprawy CRZP/UJ/279/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.05.2010 r. godz:12:00 (środa)

     Uwaga: modyfikacja siwz w części (zadaniu) 3 lit. D - termin składania i otwarcia ofert bez zmian )

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03